بند ۷ اعلاميه جهانی حقوق بشر

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعيض از حمايت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه حاضر باشد و عليه هر تحريک که برای چنين تبعيضی به عمل آيد به تساوی از حمايت قانون بهره مند شوند .

/ 2 نظر / 3 بازدید
زهرخند

حيف اينجا از اون ايکون های خنده که روی زمين ولو مشه نميتونم بزارم اما فکر کنم بهترين جواب به اين اعلاميه بود

North Star

تساوی ............ اديان تساوی نداشتند و يا به ما چنين آموخته شد .