دزد آزادی

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

چه زیبا زندگی در چنته دارد

چه رقصی، آتشی سر زنده دارد

اگر   آزادی  از  مردم   ندزدند

حقیقت  غایتی  آکنده  دارد.

 

 

 

                                       هرمز مميزی

 

هرمز مميزی            

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
آرمين

سلام ....وبلا +البی ... در مورد زندانيان انفرادی فقط ميخواستم بم ه در غرب هم اثرا سياسيها در سلول انفرادی هستند بخاطر ترس ازشون ه زندانيان را به شورش دعوت نند ..... در ضمن : دومنهايی ه با ميل به روه وبلافارسی ميفرستيد/ من نميتوانم باز نم ... او ببخشيد امان ازين بورد آلمانی ... بعضی حروف را نمينويسد ...