مقابله با بيداد

بيدادی که بر تو وارد ميشود در عفو آن مختاری اما بيدادی که به ديگران وارد ميشود ابدا نميتوانی آن را ببخشی و تا شرف آدميت در وجود تو باقی است بايد در رفع ظلم با تمام توانائی خود بکوشی.

                                                               علی ع

/ 7 نظر / 4 بازدید
ameneh

سلام ...جمله خيلی قشنگی بود .موفق باشيد

joojoo

و اگه شرف آدميت باقی نمونده باشه ؟

zita

سلام.نميدونم چرا هميشه پس از خواندن پست شما٫فوری با خودم ميگم٫آمين.شايد برای اين است که که اميدی برايم نمانده جز *آرزو*ی یک دنيای بهتر؟

ستاره

و کسی نيست که در بيشه عشق . قهرمانان را بيدار کند.........................مرسی از امدنتان. هرچند که من سياسی نيستم.اما سياسيون را دوست می دارم.

ida

سلام بسيار ممنون از اينکه آمديد باز هم منتظر حضور گرم و صميمی شما هستم مطلب زيبايی بود در پناه مهر ، موفق باشيد

احمد انديشه هاي ايراني

استاد سلام /باز هم علي/لعنت بر آنان که نامش را زينت بخش دروغهايشان کرده اند