هنر

قلندران حقيقت به نيم جو نخرند          قبای اطلس آن کس که از هنر خاليست

                                                                                           حافظ

/ 0 نظر / 3 بازدید