بذر انديشه آزادی۳۳۱

                       چو رستم زچنگ وی آزاد گشت

                        بسان يکی کوه پولاد گشت

                                    فردوسی

/ 2 نظر / 6 بازدید
جوجو

سلام بر دوست گرامی و تشکر از محبتشون ! امیدواریم ما هم به سان یکی کوه پولاد گردیم !