آشنائی با واژه های سياسی

آپارتايد / تقسيم شهروندان به خودی و غير خودی / جدا کردن شهروندان از يکديگر بر حسب جنسيت / نژاد / زبان / دين و نظاير آن که تهديدی برای صلح و حقوق بشر محسوب است.

/ 9 نظر / 4 بازدید
bahram

سلام استاد .... تن درستی و آزادی رو هميشه براتون آرزو دارم . به معين رای مي دهيم شايد کمی آپارتايد کاهش پيدا بکنه .

یوسف

سلام آقای ممیزی . آپارتاید بده .. اما به من بگید اگه من هم دوستانم را به خودی و غیر خودی تقسیم کنم ! به من هم می گن آپارتایدیسم ؟

North Star

اصلن همچين چيزی تو اين مملکت گل و بلبل پيدا می شه ؟

سودابه

همين حرفا رو زدن که همه رو به جون هم انداختن ... بعضيا هم که فقط ظاهر بين .. هر چی آقا بگه ....! اگه يه جمله درباره ی آقا ! بگی فکر ميکنن الان سقف رو سر همه خراب ميشه///الله اکبر ...به من سری بزنيد

جن جنگل

تهديد ؟.. اينکه تهديد نيست .... نقص آشکاره ..... دين در جکومت بهتر از اين ميشه ؟ به تاريخ نگاه کنيد با گاليله با کپرنيک با ژاندارک چه کردند ؟ ... هم لباسهای اينها در کسوت مسيحيت .. ؟ کاهنهای تبتی با ابزار بوديسم که اينقده ملايمه و لطيف همين الان چه دارند ميکنند .. ؟.. تا وقتی که کسی باشه که اين حق را به خودش بده بگه فقط من هستم که زبان گويا خدا در روی زمينم و حرف من حرف مستقيم خداست.. وضع همينه که هست .. خرافات جهل و نادانی فقط با پيشرفت اجتماعی محو ميشود .. پيشرفت اجتماعی فقط با دموکراسی ( هر کس بتواند آزادانه ابراز نظر و عقيده کند . حق انتخاب و انتخاب شدن داشته باشد و ... ) بوجود ميايد.. با تدريس تکامل و پيشرفت هيچگاه تکامل و پيشرفت حادث نشده است .. هيچگاه. ... بايد مبارزه کرد .. بايد که متحد شد ومبارزه کرد .. بايد که يکی شويم ياران ... اينها هراسشان ز يگانگی ماست .....

جن جنگل

اکبر گنجی به زندان برای اعتصاب غدا باز میگردد.. http://www.radiofarda.com/iran_article_text/2005/6/4b927006-abbb-4495-98ba-71c195410170.html .... چه روزگار نکبتی هست .. انسانی والا شجاع برای بیان عقیده اش پا در راه مرگ مینهد.. چه روزگار نکبتی .. کمی آنطرف تر در یک مرز جغرافیای دیگه اصلن این اخبار قابل تصور قابل درک برای هیج شهروند اروپایی نیست.. چه روزگار نکبتی ... !

دختر شرقی

سلام آقای مميزی ... به گمانم اين پستم باعث ايجاد سوء تفاهم شده، به هر حال هدف من به هيچ عنوان مواردی که به اونها اشاره شد نبود، اميدوارم در اولين فرصت بتونم تا حدی اين سوء تفاهم رو (در پست بعدی) برطرف کنم ... سپاس از لطفتون