بذر انديشه عدالت و آزادی ۷۱

 

          فلسفه قيام امام حسين ع  عدالت و آزادی بود .

                                                       آيت الله سيد محمود طالقانی

/ 2 نظر / 4 بازدید