بياد کاظم سامی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تهی نموده سکوت سحر، صحاری را

بریخت برگ شقایق،    گل بهاری  را

مبند دل به امید   نفوذ در دل سنگ

شرار ملتمس    آهوی  شکاری را

چهار کوچه بن بست پیش پای منست

جهان   علم   نماید جهات جاری را

به سنگر سخنم تا عدو نیارد دست

اذان صبح   سرایم ، رها،رهائی را

هزار  حنجره آواز ،  میکند   رسوا

قضیهٍ    قفس    بسته  قناری  را

 

 

هرمز ممیزی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید