غدير و قدرت و ضرورت تغيير قانون اساسی

 

قدرت مانند گرگ درنده است و چون روباه فريبنده.مقام ايمان را سوزانده و نابود ميکند.

                                                                                    امام علی ع

/ 0 نظر / 3 بازدید