بذر انديشه آزادی ۱۲۶

 

بايد از بسط و توسعه و تمرکز قدرت حکومتی در جامعه جلوگيری کرد زيرا حکومت شری است که تنها توجيه وجود آن جلوگيری از وقوع مصيبتهای بزرگتر است.

                                                                             برتراند راسل                           

/ 3 نظر / 3 بازدید
بهاره

سلام گفتنيهارو شما گفتيد ... ما فقط می تونيم تصديق کنيم

هدي

سلام... ممنون کخ به وبلاگم سر زديد.. از آشنايی با شما خوش وقتم.. موفق باشيد... يا حق...

نيما

سلام،مانند يادداشتهای پيشين کوتاه، گويا و انديشناک است. ممنونم که کنکاش ۷۶ را ديديد.شاد، تندرست و پيروز باشيد.