العياذ بالله

 

 

 

 

يکی از خلفای عباسی که بغايت ظالم و

ستمگر بود به يکی از نديمان گفت که برای من لقبی معين ساز مثل المستعصم بالله 

الناصر بالله.نديم گفت :هيچ لقبی برای تو مناسب تر از العياذ بالله نيست.

/ 0 نظر / 3 بازدید