بذر انديشه آزادی ۲۹۵

     رشد دانش محصول آزادی است.

                                                  کارل پوپر 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ملک الموت

خوشم اومد کوچولو و پرمغز و کوتاه مينويسی.اينه!

North Star

شکی نيست ولی گاه خفقان بيش از حد راه به سوی آزادی را تسريع تر می نمايد .