واقعيت اينست که ...

واقعيت اينست که فقه حاکم در دوران برده داری تدوين شده و همه خصوصيات برده و صاحب در آن بچشم ميخورد و با دنيای امروز همخوانی ندارد.

/ 5 نظر / 4 بازدید
farasoo0

.....و چه سنگين می رفت.

farzane

اقای مميزی !اخلاق ماندنی است /فطرت دينی ماندنی است وفقه تغيير يافتنی

آریا

با آروزی تندرستی و سربلندی همه مبارزان و کوشندان راه ایران

zita

سلام.و شايد اين قوانين برای آنروز پيشرفته هم بودند٫ولی براستی که برای حال٫جز زيان چيز ديگری٫بهره ما نخاهد بود.

ali

آفرين بر تو مرد