مجلس چهارم ايده آل شورای نگهبان

مجلس چهارم، ایده آل شورای نگهبان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 مجلس چهارم در حالی اجتماع (دو) نفر را غیر قانونی اعلام کرد که میدانست رضاشاه بعد از کودتا،اجتماع (سه) نفرو محمد علیشاه بعد از به توپ بستن مجلس، اجتماع (پنج) نفر را ممنوع کرده بودند.

 

دو نفر، سه نفر، پنج نفر

 

صحن مجلس که هوا آلوده،

سرب و ذرات معلق، دوده

میرود در ریه ها ، در شش ها

میکند تنگ نفس هامان را،

واژه ها مست، سیاه،

واژه ها آخته سرنيزه بدست                                                                       واژه ها از پی هم میایند،

واژه ها قصد تجاوز دارند.

 

دو نفر ، سه نفر ، پنج نفر

نتوانند به هم دست دهند

چه خبر گشته که اینجا جمع اند؟

شاید از علم عبوس،

شاید از دمب خروس،

شاید از فلسفه ها میگویند؟

شاید از مجلس چارم کوکند

شعری از عشقی شاعرگویند؟

شاید اصلا همه جا پخش کنند.

 

دو نفر،سه نفر، پنج نفر

شاید از پله پیامی جاریست؟

قهقرا، یا صدماتی ساری است،

مردم شهر آتن نیز چنین میکردند،

وضع قانون خشن، بر له دین میکردند

اینکه خورشید یکی سنگ مذاب است وماه

سرد و خاکستری از جنس زمین،دمخور خاک،

بهر اعدام،کفایت میکرد،

شوکران را به گلوگاه، دلالت میکرد.

للعجب از پی اعصار و قرون

که هنوز انکساگوراس یا سقراط،

باید این جام بلا را نوشند ،

یا همان جامه زندان اوین را پوشند.

 

                    هرمز ممیزی

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید