بذر انديشه آزادی ۲۳۷

آزاد کسی است که در زنجير نباشد و گرفتار زندان نباشد و همچون برده از بيم مجازات در وحشت نباشد . اينکه کسی نتواند چون عقاب بپرد يا چون نهنگ شنا کند منافی آزادی نيست.

                                                                        الوسيوس

/ 4 نظر / 4 بازدید
aminmoj

به نظر من آزاد کسيه که ۳ تا ميانترم در يک هفته نداشته باشه !

نيماي دورازديار

زير بارند درختان که تعلق دارند/ ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد// سلام مهربون، تعريف قشنگی از آزادی بود. هرچند آزادی هم مثل خيلی چيزای ديگه تعاريف سليقه ای متعددی دارد. موفق باشی

farzane

عشق شاديست /عشق ازاديست /عشق اغاز ادميزاديست /البته اين قانون ارمانشهر ادم های احساساتی است

zita

با درود.آی از زمانی که آدم خودش هم فکر کند که مستحق مجازات است.از بس که تو گوش آدم ميخانند که اين کار بد است و آن گناه که آدم خودش هم باورش ميشود.