صدام دستگير شد

 

 

نفس عماره و شيطان مجسم ،صدام         صف چنگيز و هلاکوست مقدم،صدام

خصلتش ريزش خونست زهر پير وجوان      قاتل  هر چه  مکلا  و   معمم ،صدام      

                                                                                       هرمز مميزی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید