بذر انديشه آزادی ۱۵۲

دموکراسی کوشش پيگير حکومت شوندگان برای مقابله با سواستفاده از قدرت است.

                                                                                   آلن

/ 3 نظر / 4 بازدید
persian-guy

با درود . سخنان بسياز پر معنايی رو انتخاب ميکنيد. بسيار سپاسگذارم... در ضمن قالب جديد مبارک باشه جناب هرمز خان عزيز...

persian-guy

يه چيزی يادم رفت بگم. لطفا هروقت به روز ميکنيدPINGکنيد تا با خبر بشیم و زود خدمت برسیم...