بذر انديشه آزادی۱۱۸

 

               انسان محکوم به آزاديست .

                                                           ژان پل سارتر

/ 1 نظر / 3 بازدید
masoud & mehdi

سلام انسان محکوم به آزادی است ولی تا زمانی که برای به دست آوردن آن تلاش نکند محکوم به اطاعت استبداد است.