بذر انديشه آزادی ۲۱۴

ارزش ها وقتی معنا پيدا ميکنند که افراد آنها را انتخاب کنند.

                                                                          ايزايا برلين

/ 6 نظر / 4 بازدید
احمد

سلام/ارزشها واژه ای است کلی که اين روزها بهره برداريهای بسياری از آن صورت می گيرد تا ارزشها به وضوح و بدون ابهام تعريف نگردند انتخاب هم صورت نميگيرد/راستی ارزشهای ما چه می باشند؟/شاد باشيد

طاهره

كلامي ناب از دكتر شريعتي/ سه راه پيداست: پليدي/پاکی/پوچی/اين سه راهی است که پيش پای هر انسانی گشوده است و "تو" يک کلمه نامفهومی.وجودی بی ماهيتی و هيچی. يکی را انتخاب می کنی/به راه مي افتي و با انتخاب راه رفتن/خودت را انتخاب مي كني/معني مي شوي/ماهيت وجودي ات معين مي شود/"چگونه بودنت" شكل مي گيرد و ........... هرمز جان اينجاست كه ارزشها معني پيدا مي كنند و مشخص مي شود كه هر كس دنبال چي هست و ..............

ساحل

ارزشها با اثبات انسانيت اثبات ميشه!...

ساحل

کوهها با هم اند و تنها همچون ما با هم اما تنها !!!...با کلام آسمانیت تنهاییم را مرهم باش...

saeed

سلام و درود استاد. خوشحال شدم از ابراز لطف شما. منتظر شعر هستم. پيروز و پاينده باشيد.

armaan

سلام..بسيار جمله زيبايی بود...به اميد فرداي روشن برای من تو و تمام مردم دنيا