بذر انديشه آزادی ۲۳۲

اگر انسان آزاد نباشد که بتواند به دلخواه خود زندگی کند <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و هر راهی را که میپسندد در پیش گیرد پیشرفت تمدن

امکانپذیر نخواهد بودو آنجا که اندیشه ها در بازار آزاد

عرضه نشود حجاب از چهره حقیقت بر نخواهد افتاد و

جائی برای ابتکار و خود جوشی و نبوغ وقدرت فکری

و شجاعت اخلاقی نخواهد ماند . چنین اجتماع در زیر بار

فشار ابتذالات گروهی در هم خواهد شکست . آنچه غنا و

تنوع است زیر سنگینی باررسوم و عادات و به تبعیت از

تمایل طبیعی مردم به همرنگی با جماعت ، خرد و نابود

خواهد شد و حاصلی جز استعدادهای فرو مرده و مردمی

کوته اندیش ، له شده، فسرده و کج و معوج ببار نخواهد

آورد.

                                         جان استوارت میل

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ايران امروز

سلام هرمز از اينکه بخار دتگيريها اعتراض کرديد ممنون. ان حرفت ه مثل هميشه به دل نشست با تشکر.

نی لبک

بدا به حال ما که مصداق این گفته ها هستیم....