به تاريخ بنگر که آئينه است!

در اين کشور که مردم آن ملت های متمدن را قابل

نميدانند بلکه حقير ميشمارند هنوز بردگی و شکنجه

همچون دوران تفتيش عقائد(انگيزيسيون)رواج دارد.

اهتمامی که نمايندگان سياسی دول اروپا در اين

گونه امور به خرج ميدهند و تذکرات آنان به دولت

ايران که اغلب اوقات در موقعيتهای بی ارزش و

هنگام عقد قراردادها يا حدوث حادثه مهمی در

مشرق زمين است بندرت سودمند افتاده است و

بنظر می ايد که انان نيز با سکوت در برابر اجحاف

و ستم های وحشتناکی که روزمره در اين کشور

اعمال ميشود مشوق دولتيانند.

کارلا سرنا بانوی جهانگرد ايتاليائی در دوران ناصرالدينشاه قاجار

/ 6 نظر / 4 بازدید
artemis

استاد خوبيد ؟ من که از حرف اين خانم سر در نياوردم احتمالا بد ترچمه شده ... البته من هنوز يه کم گيجم تا راه بيفتم طول می کشه ...

علی

سلام ممیزی عزیز / خیلی برام جالب بود / قضیه اینقدر گشاد بوده / که یک جهانگرد هم به روشنی دیده! / اونم چه وقت! / در عهد شاه وزوزو / یه چیزی برات تعریف کنم./ شبی که در جام آسیا / ایران در ماقبل نهایی به چین باخت / چینی ها ریخته بودند بیرون و شادی می کردند / کرمم گرفته بود از هر دختر و پسری که می رقصید و می خندید / بپرسم ایران کجاست؟ / تقریبا بدون استثناء همه شون می گفتند / یه کشور مسلمون که دیکتاتوریه / با همین لحن! / فقط یک نفر گفت / یه کشور مسلمون که چهارتا آخوند (البته او گفت کشیش)/ همه را می زنند و می کشند / گفتم عجب، چرا؟ / سرش را بالا کرد و گفت / از طرف خدا اومده اند!

farzane

سلام اقای مميزی گرامی /جای تاسف واقعيت تلخ

North Star

سلطنت قاجاری و اسلامی .... تا زمانی که مردم از نهادینه ها و تواناییهایشان آگاه نباشند ... نشان جهان سومی و نشان ارباب و نایب و... پابرجا می ماند .

جناب آقا خره (قر )

سلام مثل اینکه اینجا سیاسیه ! اتفاقا منم سیاسی مینویسم ! یه کم هم پلیسی ! به من هم سر بزنید ! البته بالای هیجده سال اگر هستین بیائید فردا نگن بد آموزی کردم ! ميدونيد آخه ما خيلی غيرتی هستيم !