بذر رها

ابریم وگهر داریم،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بر دشت وطن باریم،

هم میهن دانا را ،

بی مزد و بهاء،یاریم

هم خار ستم ، معدوم،

هم بذر رها، کاریم

 

                                                               هرمز ممیزی

/ 2 نظر / 7 بازدید