به اميد خدا شهر بم را دوباره ميسازيم

 

فقط بسيج تشکل های مردمی  داخل و خارج کشور ميتواند مرهمی بر زخمهای عميق

بازماندگان زلزله بم باشد.

                                                               ياران جهان پهلوان تختی

/ 3 نظر / 3 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

Manouchehr

۶.۶ ريشتر در اين جهان پيشرفته يعنی آب از آب تکان نخوردن! اما در ايران بر دريای نفت خوابيده معنای مرگ و نابودی و فلاکت ميدهد!!

salam be maa ham sar bezanin