يک بام و دو هوا

اينک  بخوانید و خود قضاوت فرمائید :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

صحرا

زمین زرد ، آسمان آبی

و گاهی سبزی برگی تماشائی ،

سکوت ساری صحرا و اعجاز بلند یها،

که آب این کیمیای زندگی از آن ،

تراوش میکند ، گاهی

 و باد از شانه هایش میوزد

هر  روز در راهی،

غروبش صورتی، صبحش تماشائی ،

و عشق اما ، چه رویائی،

اگر من(بوسه) ام را مینشانم بر نفیر باد صحرائی،

امید پاسخی دارم ،

بمن گفتی که

می آئی!

 

                                   هرمز مميزی

 

 

عاشق ار بر رخ معشوق نگاهی بکند

نه چنان است گمانم   که  گناهی بکند

ما به عاشق نه همين رخصت ديدار دهيم

(بوسه) را نيز دهيم اذن که گاهی بکند

 

مثنوی طاقديس اثر ملا احمد نراقی

اولين نظريه پرداز ولايت فقيه

  

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
payman

من به شاگردی شما هميشه افتخار ميکنم . ايکاش لياقت شاگردی را هم داشته باشم !

zita

تنها کسی که معنی عشق را ميفهمد میپذیرد که بوسيدن يار گناه نيست٫و آن کسی که نمیپذيرد رياکار است.و شايد ساده لوح٫ نميدانم.کسانی مثل ملا احمد نراقی ميدانند که با بستن چشم مان در روز آفتابی٫ آفتاب نميميرد٫آنجا باقی ميماند٫و وقتی چشمان را باز ميکنيم٫درخشان تر ميتابد.

سهیل

خر چه داند قيمت نقل و نبات ..... و البته اشتباه از شما هم بوده که جلوی يابو ؛ چلو کباب گذاشتيد !