بنام خدا

 

 

          

بنام خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

از سخنان گهر بارحضرت  علی ع

 

 

 

بیدادی که بر تو وارد میشود در عفو آن مختارهستی

 

                                                                                                                   اما بیدادی که به دیگران وارد میشود ابدا نمیتوانی  آن را ببخشی و تا شرف

 

 

آدمیت دروجود تو باقی است باید در رفع ظلم با تمام توانائی خود بکوشی.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید