بذر انديشه عدالت و آزادی ۵۹

 

 

    عادلترين مردم کسی است که آنچه را بر خود نمی پسندد بر ديگران نپسندد .

                                                                       حضرت محمد ص

/ 1 نظر / 3 بازدید