بذر انديشه آزادی ۲۴۹

دموکراسی عاليترين ابزار تمدن و مهم ترين مانع برسر راه استقرار استبداد است.

                                                                           والتر لیپمن

/ 4 نظر / 4 بازدید
farasoo0

سلام . با فرض تحقق دموکراسی ،آيا در شرايط فعلی جامعه ايران را دارای نهادهای لازم( مستقل از دولت) برای حراست از آن می دانيد؟

هادی

خوب فکر می کنم دموکراسی يعنی عدم استبداد و بالعکس.

علي- ايران امروز

سلام هرمز سلامی گرمی در اين هوای سرد زمستان. چند روزی غيبت و باز هم آفتابی شدن. به وبلاگ سر می زدم ولی صد هزار مرتبه شکر آنقدر سرعت خوب است که نگو. درباره اين جمله انتخابی نظرم را بگويم. خودتان بهتر می دانيد. دمکراسی نوعی مدل حکومتی بای رسيدن به مسيرها و نه هدفهايی مشخص . برعکس حکومتهای مذهبی که از قبل مدلشان و هدفشان کاملا مشخص است. يا حق

**dogholoha.sara va zahra**

salam salam.. khoobin?.... khosh migzare?... belakhare update shod... bebinim ki hanooz ma ro yadeshe... zoood bashin...... byebye..........