بذر انديشه عدالت وآزادی ۶۰

ارکان آزادی سياسی:

۱- امنيت شهروندان و احزاب

۲- امکان مشارکت و آزادی مشارکت در امور سياسی و سهيم بودن و موثر بودن.

۳- عدم مداخله ديگران به ويژه حاکميت و فقدان جبر و منع و زندان و شکنجه.

۴- توانائی استفاده از فرصتها و آزاديهايعنی فقدان فقر فريب و اغوا.

۵-امکان سر پيچی و پيشنهاد دادن و جرات انتقاد و اعتراض داشتن .

/ 1 نظر / 4 بازدید
اینه

نمی دونم میشه توی وبلاگ شما یک تعریف جامع از زندگی و حکومت سفارش داد یا نه؟ متشکرم.