کوانتوم و تغییر در مبانی فلسفه

کوانتوم و تغییر در مبانی فلسفه

 

دموکریتوس (460ق.م.) میگفت "همه چیز باید از ذرات ریز و غیر قابل رویت و تجزیه ناپذیری بنام  اتم  ساخته شده باشد ولی فیزیک کوانتومی که توسط هایزنبرگ و شرودینگر بنیانگذاری شد بکلی مبانی فلسفه را در هم ریخت . تا اواخر قرن نوزدهم م تصور میشد که دانش بشری در زمینه فیزیک به پایان رسیده و چیز مهمی برای اکتشاف باقی نمانده است .اما کشف (اتر) و (تشعشع اجسام داغ) که نهایتا به پیدایش نظریه کوانتوم انجامید، پایه های فلسفی فیزیک کلاسیک را در سالهای  1926-1925م فرو ریخت زیرا به موجب قوانین کوانتوم دیگر با خود ذرات سر و کار نداریم بحث بر سر دانش ما از ذرات بنیادین است .قبلا تصور میشد که خواص هر چیزی بر حسب خواص اتمهای همان چیز قابل توضیح است ولی از آنجا که در فیزیک کوانتوم با خود ذرات سر و کار نداریم یعنی اصولا چیزی در فضا و زمان وجود ندارد که قابل رویت باشد و با حذف (اصل مشاهده) انحطاط فیزیک ارسطوئی قوت گرفته و مبانی فلسفه کلاسیک دچار بحرانی ناشناخته شده است .

/ 0 نظر / 16 بازدید