بذر انديشه آزادی ۳۰۶

آزادی يعنی داشتن عقيده ای بجز آنچه دولت تعيين ميکند و امکان ابراز آن وجود حداقل تحرک اجتماعی  فرد احساس عدالت کند  اقتدار تعبدی را تحمل نکند و دستمزد مناسب بگيرد.

                                                               روسو

/ 4 نظر / 4 بازدید
aminmoj

آقای مميزی پست جديدم درباره بعضي از ديدگاههاي آخوند خراسانی در بابِ حكومت اسلامي هستش، خوشحال مي شم نظرتون رو بگين.

North Star

داشتن عقيده رو هيچ کس نمي تونه از آدم بگيره ولی امکان ابرازش رو حتماْ می شه !

هرمز ممیزی

با سلامی گرم بر امين عزيز و تبريک از کشف جالبی که نموديد بايد عرض کنم منهم مثل شما و حجت الاسلام کديور زنده ياد آخوند خراسانی را عميقا دوست دارم به ويژه انکه پس از بمباران مجلس شورای ملی بدست لياخوف روسی پدر بزرگم مرحوم حبيب الله خان رشتی به نجف رفت و اخبار تهران را به مرحوم اخوند رسانيد و به اتفاق ضمن بسيج نيرو برای نجات تهران تلگرافات متعددی نيز با امضای مرحوم اخوند به سران عشاير ايران مخابره کردند که در نتيجه تهران بدست آزاديخواهان فتح شد پدربزرگم در نجف دار فانی را وداع گفت و در بارگاه امام علي ع بخاک سپرده شد ولی مشروطه خواهان با نيت تشکر از خدمات او برادرش را به صدر اعظمی ايران رساندند که در تاريخ به سپهدار رشتی شهرت يافت و گفتنی است که کودتای سال ۱۲۹۹ عليه کابينه او صورت گرفت!

artemis

امکان ابراز عقيده ؟ امکان ابراز احساس ؟ امکان ابراز عشق ؟ امکان ابراز اين که هستی می انديشی و ...؟‌اگر جايی چنين سراغ داشتيد به ما هم بگوييد. من که می خواهم روزه سکوت بگيرم بايد چند روزی بيشتر فکر کنم .