رکود و تورم

رکود و تورم

 

به گفته کینز"برای واژگون کردن بنیاد یک جامعه هیچ راهی زیرکانه

 

 تر و مطمئن تر از ایجاد فساد در پول آن جامعه نیست ، این کار

 

 تمام نیروهای پنهانی حاصل از قوانین اقتصادی را چنان در راه

 

تخریب جامعه بکار میگیرد که در هر یک ملیون از مردم آن جامعه

 

حتی یک نفر هم قادر به تشخیص علت آن تخریب نیست ."

 

اقتصاد ایران همزمان با دو بیماری رکود و تورم دست و پنجه نرم میکند،

 

وجود همزمان این دو بیماری شرایط بسیار دشواری را پدید آورده که

 

اصطلاحا " رکود تورمی" نامیده میشود و درمان ساده ای ندارد زیرا این دو

 

با یکدیگر رابطه ای معکوس دارند ، با کاهش تورم بر میزان رکود افزوده

 

میشود و با کاهش رکود نرخ تورم بالا میرود.البته انظباط مالی دولت و

 

 کاهش هزینه های جاری و مهمتر از همه نحوه استفاده از دلارهای نفتی به

 

گونه ایکه باعث افزایش نقدینگی نشود میتواند تا حدودی موثر باشد .

/ 0 نظر / 17 بازدید