بذر انديشه آرادی ۲۸۶

بمرد از تهی دستی آزاد مرد         ز پهلوی مسکين شکم پر نکرد

                                                            سعدی

/ 5 نظر / 4 بازدید
North Star

همآره آزاد مرد و تندرست باشيد .

armaan

درود..آزادمردان زمان اندکند استاد...به اميد فردای روشن برای من٬تو و تمام مردم دنيا

اهری

سلام . آزادی چه واژه زيباييست . با اينهمه تعريف از اينهمه انسانهای والا. سرافراز باشيد و آزاد

parvin

چرا چپ و چار مينويسيد؟!!!!!!!

احمد

سلام بر استاد ارجمند/قحط جود است آبروی خود نمی بايد فروخت/خنده و گل از بهای خرقه می بايد خريد/حافظ/شاد باشيد