بند ده اعلاميه جهانی حقوق بشر

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بيطرف و منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائی که به او توجه پيدا کرده باشد تصميم بگيرد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
احسان

دفاع از خود یکی از حقوق اساسی انسان می باشد که باید برای بدست آوردن آن تلاش نماید حتی اگر سخت به دست آید. اندیشه ات سبز هرمز جان

جوجو

بعضی نوشته ها هست که آدم چيزی نمی تونه در موردش بگه !‌عين واقعيته ... منتظر نظرت در کامنت دونيم هستم !