بذر انديشه آزادی ۱۲۷(تفکيک قوا)

تفکيک قوا

قانون اساسی بايدتجزيه و توازن قدرت را بعنوان ضمانتی عليه قدرتمند شدن افراطی يک شخص يا يک شاخه دولت در نظر گيرد.

                                                                           وين داير

/ 2 نظر / 3 بازدید
ايران امروز

سلام نمی دانم ادرس وبلاگ را از کجا يافتم . ولی با اين جمله از جناب وين داير که گويا در باره روان شناسی مطلب می نويسد موافقم.

گیتار و شعر

سلام! ممنون که سر زديد! منم تولد دکتر مصدق مرد بزرگ عرصه آزادی رو به شما تبريک می گم! وممنون از وبلاگ زيباتون!