آشنائی با واژه های سياسی

اومانيسم/انسان باوری/توجه و نگاه به انسان / شکل و نوع معتدل آن انسان را به منزله جانشين خداوند در زمين و نوع افراطی آن در مقابل خدا محوری توام با خشونت هزار ساله قرون وسطی و سوء استفاده کليسا از دين شکل گرفت . اومانيسم معتدل و معنوی به انسان ارج مينهد.

نظامی گويد:ديده اگر جانب خود وا کنی/در تو بود آنچه تمنا کنی

ناصر خسرو گويد:درخت تو گر بار دانش بگيرد/به زير آوری چرخ نيلوفری را

محمود شبستری گويد:جهان انسان شد و انسان جهانی/از اين پاکيزه تر نبود پيامی

مولوی گويد:خود زفلک برتريم وز ملک افزونتريم/زاين دو چرا نگذريم منزل ما کبريا است.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مروارید عرفان

سلام / اومانيسم بمعنای خدا گونگی انسان مفهوم والا وارزشمندی است . وچه خوب است که انسان ارزش واقعی خودرا قدر بداند . شاد وتندرست باشی

زهرخند

انسان يگانه مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد که هست.( آلبر کامو)

بارباپاپا

سلام،ممنون که به من سر ميزنيد،وبلاگتون رو تا آخر خوندم،غرل امانت که واقعا بی نظير بود.موفق وشاد باشيد