سازندگان تاريخ

 

هيچ شکست و پيروزی حاصل جبر تاريخ نيست  مائيم که با فعاليتهايمان تاريخ را ميسازيم.

                                                                 خليل ملکی

/ 1 نظر / 3 بازدید
بهرام

من هم هميشه ديدگاههاي اگزيستنسياليستي را بيش تر مي پسندم !