بذر انديشه آزادی ۲۶۱

نظام دموکراتيک نظام نظارت همگانی بر تصميم گيرندگان حکومتی بر اساس آزادی بيان و انجمن و گزينش انتخاباتی آزاد در شرايط برابر سياسی است .

                                                                  ديويد بيتام

/ 3 نظر / 4 بازدید
farhad

نظر جالبی بود . خوبه !...........

آریا

عشق من عشقي است كه نه شمعي مي سوزد در آن،نه شب پره أي نه شرابي مي ريزد از جامش نه گلي كاذب مي رويد در ذهنش نه شباهنگي مي خواند بر بامش عشق من آزادي است

North Star

گفتگو ها و بحث ها زيادند ... در اجرا چطور ؟ هرچند که از ماست که بر ماست ...