بذر انديشه آزادی ۱۰۲

برای آنکه واعظ غير متعظ نباشم از امروز با حذف واژه گرانسنگ (عدالت) و بسنده کردن به خواسته دلنشين (آزادی) بياری خدا اصلاحات را از خودم آغاز ميکنم .

/ 5 نظر / 4 بازدید
محمد حسين

سلام . اميدوارم اصلاخات شما مثل جنبش اصلاحات به انسداد منجر نشود . ضمنا کسی که پوچ را پيدا می کند باخته . بايد گل را پيدا کرد . پاينده باشيد .

dariush

درود بر شما . يكم اينكه ديگر مرا فرزند خود ندانيد. مجددا تكرار كردم. در ضمن مثالي كه به كامنت هاي من زديد (چراغ....) مرا از دادن پيام به نوشته هاتان پشيمان مي كند. بعد اينكه شما در كجاي وبلاگ من سمتي از سياست ديديد. من تنها در كامنت هايم پاسخ به پست هاي شما دادم. اگر مايل نيستيد در پيامي ذكر كنيد كه ديگر به وبلاگتان سر نزنم. براي من اشكالي ندارد. ولي وقتي شما پيامي تنها ظاهرا زيبا از امامان و پيشوايان دين اسلام مي نويسيد من وظيفه مي دانم كه روشنتان كنم. من از قرآن نوشتم و مطمئنم كه مي دانيد همه ي نوشته هايم مستند و صحيح مي باشد. هميشه اكثريت حرف حق نمي زند. و من هم كمر به راهنمايي همه شان نبسته ام. تنها آنهايي كه دم دست هستند و در ضمن تا آن اندازه كه توان داشته باشم اين رسالت را بر دوش مي كشم. تندي و خشونت در گفتار من موج نمي زند. پاسخ به پستهاي شما چون بوي حقيقت مي دهند شما آنها را خشن دريافته ايد. ضربالمثال حقيقت تلخ است.

dariush

شما طوري حرف مي زني كه انگار مي داني كه من يه بچه گداي سر راهي هستم كه هيچ كاري از دستم نيز بر نمي آيد. فقط اينرا مي دانم كه نه آنقدر توان مالي دارم كه به جنگ باورهاي غلط مردم جهان برخيزم و نه آنقدر توانش را دارم. من تا حدي كه بتوانم براي اينكه دست كم مردم كشورم آزاد شوند كار مي كنم. و اما شيوه ي تماس با مردم را بلدم. هر كس كه مرا مي شناسد به برقراري ارتباط من با مردم (اغلب مذهبيون) حسادت مي كند. خرسندم كه دست كم گفتار (البته به ديد شما نوشتار) شيوايي دارم و با همين آلت هم تا به حال بسياري را به تجديد در باورهاي كهنه پوسيده شان رهنمون كرده ام. هر كس مرا شناخته مستبدم نخوانده حال اگر شما اينگونه خطابم مي كنيد موردي ندارد. در ضمن اينكه به هيچ وجه افسار عنان گسيخته ي ملتم را بدست نخواهم گرفت چرا كه وظيفه اي بس سنگين است و من نه لياقتش را دارم و نه در توانم است. در ضمن اينرا هم به شما بگويم هر كس كه در اينراه قدم نهد (البته غير از سيدين تاجدار) شما خيالتان راحت باشد كه از اين آخوندها بهتر خواهد بود. از پست ترين مخلوقات كه پست تر نداريم.

dariush

راستي اين پيامهايمان نوعي مجادله ي دوطرفه گشته. من به پاسخ به اينگونه پيام ها مي پردازم ولي شما تنها به كامنت هاي من پاسخ مي دهي. من به پست هاي شما نيز جواب دادم. هر چند نگرشمان در مورد مذهب مخالف است ولي خوشحال مي شوم ديدگاهت را در مورد پست هايم نيز بدانم.