بذر انديشه آزادی ۳۱۷

اصل جهان مدرن آزادی ذهنيت است.

                                                  هگل

/ 9 نظر / 4 بازدید
كدام خانه مرا با سلام مي خواند ؟

سلام و هميشه در سلام / جمله ی بسیار با معنی ای بود / ممنون / كدام خانه مرا با سلام مي خواند به روز شد / منتظر حضور گرم و صميمي و پر از محبتتون هستيم / هميشه سلامت و موفق و شاد باشيد / ارادتمند : نازلي

مروارید عرفان

سلام . آزادی را هیچگاه نمی توان به بند کشید / اما بقول شاعر :دیگر این پنجره بگشای که من / بستوه آمدم از این شب تنگ / دیر گاهیست که در خانه همسایه من خوانده خروس / وین شب تلخ / می فشارد به دلم پای درنگ . شاد وموفق باشی .

يوسف

سلام . خوشحالم که باز هم هستيد .. راستی اقوال ضد و نقيض حاکی از آن است که گنجی اعتصاب خود را شکست . شما چه خبر داريد و اگر این خبر صحت دارد دليلش را چه می دانيد ؟

.

شايد

.

ولی مشکل ما فقط آزادی نيست.چه ذهن چه انديشه چه قلم.

.

البته اگه منظور شما مقايسه جهان ما و جهان مدرنيته باشه.