عيد فطر بر شما مبارکباد

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

که ایام گل و یاسمن و عید صیام است

 

عید بر عاشقان مبارک باد

عاشقان عید تان مبارک باد

روزه مگشای جز به قند لبش

قند او در دهان مبارک باد

 

 بگذ شت مه روزه عید آمد و عید آمد

بگذشت شب هجران ،معشوق پدید آمد

مولوی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید