مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
پس لرزه

اتکاء بر ریشه ها باید نمود

مردمی اندیشه ها باید نمود

انتقاداز مردمان باید شنید

مشورت با مردمان باید نمود!

 

********************

دور ما دور جدیدی است پر از زایش علم،

جز خرد راه به فرهنگ نمی شاید برد!

ما به ایام سعادت، به وفور،

ما به دوران جدیدی که افق روشن از اوست،

ما به آینده ،و نسلی که ز ما میماند

ما به فردای وطن اندیشیم !

ما نه از غرب ،نه از شرق، به تقلید نمیپردازیم!

ما به تاسیس ، توجه داریم!

این بنائی است که با منطق خود میسازیم.

کاسه لیسی میگفت :

"مستبد بهتر از آن فتنه و آشوب و بلا است"

چشم بیدار نظارت گر استبداد است!

"شر کمتر " نتوان نام نهاد !

ما که در زلزله ها زیسته ایم،

ما که از ولوله برخاسته ایم،

ما به پس لرزه دچاریم کنون،

ما از این لرزه اندک نهراسیم کنون.

ما به نقادی امروز،به نقادی دیروز،

به اعصار کهن محتاجیم!

انحطاط از سر خود دور کنیم،

کاسه لیسان وطن بور کنیم !


نقد و نظر () | ۱۳۸٧/۳/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته