مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
حکمت چیست ؟ منطق کدام است ؟

 

حکمت چیست ؟ منطق کدام است؟

جهان سر به سر حکمت و عبرت است

                                           چرا بهره ما همه غفلت است  ؟    

                                                                                                                                                               فردوسی

حکمت یعنی دانائی، دانشمندی،عرفان و معرفت ، فرزانگی و فرزائی، کلام موافق حق، کلام معقول، عدل و داد و کردار درست !

فایده و غایت حکمت وصول به کمالات است در دنیا و رستگاری و نیک بختی است در آخرت. در ایران باستان فضیلت از فلسفه جدا نبود و اتحاد این دو همان چیزی است که حکمت یا فره ایزدی نامیده شده است .به باور ایرانیان باستان، انسان فرهمند از فره ایزدی برخوردار بوده و در نشر فضائل بشری و معنوی و گسترش محبت و عدالت در میان مردم کوتاهی نمیکرده است .پژوهشگران تردید ندارند که این شیوه اندیشه از آئین زردشت گرفته شده که اساس آن بر نیروی خیر و شر حاکم بر جهان خاکی است.افلاطون نیز تحت تاثیر اندیشه های زردشت از نیروی خیر و شر سخن به میان آورده و در اتحاد و یگانگی فلسفه و فضیلت تردید روا نداشته است !

منطق علمی است قانونی که مراعات آن ذهن را از خطای در فکر دور نگه میدارد !   بو علی سینا منطق را (خادم علوم ) می نامد زیرا که منطق وسیله ای است برای دریافت سایر علوم و ابو نصر فارابی آن را( رئیس العلوم )می نامید بعلت نفوذ حکم آن در سایر علوم . منطق را میتوان آگاهی به قوانین تعریف کرد که راههای رسیدن از معلومات به مجهولات را به دست میدهد چنانکه فکر از افتادن در غلط و اشتباه مصون ماند زیرا بین حقیقت و خطا امتیاز میگذارد و آن دو را مخالف یکدیگر میداند . منطق را هنر درست فکر کردن نیز نامیده اند . تحلیل منطقی،شناخت منطقی،ضرورت منطقی،تقابل منطقی،نتیجه منطقی و منطق پذیری از شاخه های علم منطق است.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٧/٢/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته