مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
همت کوشندگان

بنام خداوند باز آفرين

خداوند عقل و خداوند دين

با همت کوشندگان سرکار خانم لقا اردلان(وزيری)وجناب آقای حسين شاه حسينی شماره حساب پس انداز ۸۰۱۲۷۹۰بانک ملی ايران شعبه اسکان برای کمک به بازسازی شهرستان بم اختصاص يافت .

زير و بم (بم) سخت فرو ريخته ويران          جز حسرت و اندوه نمانده است به ايران


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته