مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
به اميد خدا شهر بم را دوباره ميسازيم

 

فقط بسيج تشکل های مردمی  داخل و خارج کشور ميتواند مرهمی بر زخمهای عميق

بازماندگان زلزله بم باشد.

                                                               ياران جهان پهلوان تختی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته