مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ادبيات آزادی ۲۹

 

آزادی بيش از همه ازدست کسانی ضربه ميخورد که برای نيل به آن کوتاه ترين راه را انتخاب ميکنند و سريعترين مرکب را.

                                                                      چه گوارا


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته