مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
مبارز نستوه

مبارز نستوه دکتر حبيب الله داوران نخستين استاندار گيلان پس از پيروزی انقلاب و نويسنده کتاب ( دو خاطره از زندان ) به ديدار حق شتافت.روحش شاد

 

سالها سر ما زير آب پنهان بود

اما هنوز تپشهاي قلبمان

در سطح آب دايره مي سازد

و نفسمان به زندگي معنا مي دهد.

مرگ مردان يك پيام و گفتگوست

اگر مرد بايد چنين باشكوه

ما را به تير غيب , ما را به زير آب

ما را به خشكي عطش شور

ما را به آن كوير نمكهاي بيكران

بي گفتگو روانه كنيد

و گلوی ترانه هاي مرا، با طناب بربنديد

تا شعله هاي آتش همواره جاودان

از تنگناي خرخره هاي فشردگان

با آن لهيب سرخ صداقت

فرياد شعر مرا در شعور خويش

ممزوج كرده و با يك شعار ناب

كه عيسي را مصلوب كرد

كه ماني را به دروازه شهر آويخت

كه مزدك را در شب نشيني هلاك كرد

و فرق علي ( ع ) را شكافت صلا دهيد كه :

سالها سر ما زير آب پنهان بود

اما هنوز تپشهاي قلبمان

در سطح آب دايره مي سازد

و نفسمان به زندگي معنا مي دهد.

 

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته