مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ادبيات آزادی ۲۷

 

 

اين حقيقت انکار ناپذير است که تمام مردم با هم يکسانند و از طرف خداوند حقوقی به آنها اعطا شده مانند: زندگی  آزادی  و بدنبال خوشبختی رفتن که انتقال نا پذير است.

 

                                                            مارتين لوتر کينگ


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته