مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ادبيات آزادی ۲۶

 

جامعه آزاد جامعه ايست که اجازه نقد ميدهد و نقد پذير است.

                                                                        پوپر


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته