مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ادبيات آزادی۲۴

 

 

اگر انتخاب ميان آزادی و اجبار  تحت لوای مصلحت انديشی مطرح شود آزادی بطور حتم در اغلب موارد قربانی خواهد شد.

                                                                         فريدريش فون هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته