مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آزادی ۲۳

 

 

        تجارت  توسعه  صلح  و آزادی  به اتفاق هم و هماهنگ با هم رشد ميکنند.

                                                                                     جان اف کندی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته